NIU-logo-lp

REFER A FRIEND

Je ontvangt beide een gratis onderhoudsbeurt

Hoe werkt het?

STAP 1

Neem je vriend mee naar dezelfde winkel waar je jouw NIU GEKOCHT HEBT

STAP 2

Indien je vriend een NIU koopt, krijgt hij de eerste onderhoudsbeurt GRATIS

STAP 3

Na een succesvolle doorverwijzing krijg ook jij de eerste onderhoudsbeurt GRATIS

HOE WERKT HET?

(1) *Actie enkel geldig tot 6 maand na aankoop bij dezelfde NIU Dealer.

(2) Beide eerste onderhoudsbeurten zijn gratis na confirmaties van aankoop.

04e48875-cc46-446f-9348-44e3254954f7
DSC_0225

Condities

§ 1 Deelname
(1) NIU is de organisator van de campaigne.
(2) Personen van volledige leeftijd komen in aanmerking voor deelname.
(3) De klant heeft het recht om deel te nemen na aankoop van een nieuwe NIU scooter bij een NIU winkel en ontvangt hiervan een bevestiging in schrift en/of via e-mail.
(4) De prijs is: de eerste onderhoudsbeurt is kostenloos voor zowel klant A als klant B.
§ 2 Uitsluiting van de actie
(1) Werknemers van NIU kunnen niet deelnemen aan deze actie.
(2) Indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, behoudt NIU het recht om de persoon van de actie te onthouden.
(3) Personen die ongeldig, door bedrog of manipulatie, aan deze actie deelnemen, worden het recht van deelname ontnomen. Indien nodig, kan de bekomen prijs teruggenomen worden. 1 deelname per persoon." Indien nodig, kan de bekomen prijs teruggenomen worden. 1 deelname per persoon.
§ 3 Invoering en verwerking
(1) Prijzen kunnen bekomen worden bij de NIU winkel van aankoop, tot zes maand na aankoop bevestigingen. NIU is niet aanspreekbaar indien de winnaar de tijdslimiet niet respecteert.
(2) Klant A en klant B dienen een nieuwe NIU scooter bij dezelfde NIU winkel te kopen.
(3) De prijs kan in geen geval voor cash ingewisseld worden of aangepast worden.
(4) De aanspraak op de prijs of een vervangende prijs kan niet worden toegewezen.
§ 4 Vroegtijdige stopzetting van de actie
NIU behoudt het recht om de actie op elk moment stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder reden. NIU kan hiervan gebruik maken wanneer, door technische of legale redenen, de uitvoering van de actie niet meer gegarandeerd kan worden.
§ 5 Gegevensbescherming
NIU verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming in acht te nemen.
§ 6 Divers
(1) Juridisch beroep is uitgesloten.
(2) Chinees recht is uitsluitend van toepassing.
(3) Indien een van deze bepalingen ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden.
(4) Deze voorwaarden kunnen op elk moment door NIU worden gewijzigd zonder afzonderlijke kennisgeving.

© Copyright 2020 All rights reserved - NIU Community